Devlet Ve Hükümet Ricali

Hepiniz idarecisiniz ve hepiniz idare ettiğiniz kimselerden sorumlusunuz.” 
 
 “ Adalet mülkün temelidir.” İdarecilerin her şeyden evvel, adil olmaları, adalete uygun davranmaya gayret etmeleri icap eder. Zira adalet refah ve gelir seviyesinin artmasına, memleketin mamur olmasına vesile olur. Harap olan bir memleketin maldan nasibi olmaz. Memleketin umranı adalet iledir.
 
Düşman dahi olsa, hiçbir kimsenin başına gelen musibetten sevinmeyip, kimsenin inkizarını almamak gerekir. Halkın hukukuna riayet edip, halka yapılan kötü muamelenin bertaraf edilmesi, fesat tohumlarının temizlenip yok edilmesi, asayişin temini için esasları sağlam kanunlar çıkartılması ile mümkündür.
 
Fırsat temin edilerek, memleketin iyiliği için çaba gösterenleri mükafatlandırmak, kemlik edenleri affetmeye gayret etmek, soylu kimselerin fıtratındandır.“ Elinde kuvvet varken bir kimse, birini affetse, Allah ta onu, bu vesileyle, zor gününde affeder.”
 
İyileri gözedip, halka karşı güler yüzlü olmak ve cahillerin hatasını affetmek fazilettir. İftiradan sakınmak, yalan konuşmamak icap eder. Yaptığı işle iftihar etmek, makama bağlanmak caiz değildir. “ Makama bağlanma ki kaybettiğinde mahzun ve melul olmayasın.”
 
Rical, halka hizmetle mükelleftir. Hizmeti esnasında, gah lütuf görür, gah azar işitir. Lütuf gördükçe teşekkür etmeli, azar işittikçe sabır ve tahammül etmelidir. Halka kötülük edip, cebir ve eziyetten sakınmalıdır. Mazi e teesüf etmemek, ati e üzüntüyü bertaraf eder.  Maziden ibret almak, doğmadan evvel ne idi, öldükten sonra ne olacak, hatırından çıkarmamalıdır.
 
Makamlar, liyakat ve istidat a nispet, mevki sahiplerine tevzi edilmeli; adam kayırma, rica veyahut rüşvetle dağıtılmamalıdır.   “ Emanetleri ehline veriniz.” Aksi hal, vatanı ve milleti kökünden batırır. Liyakat sahibi, makam ve rütbe talebinde bulunmaya, külfet ve zahmete ve tavassuta muhtaç değildir.
 
Vergileri hakkaniyetle salmak, halkı canından bezdirmeden, zulme meydan vermeden toplamak, halkın hayır duasına vesile olur. Toplanan vergileri israf etmeden, halkın refah ve hayrına sarf etmek icap eder.
 
“ Devlet nizamı rical iledir ve ( sivil – asker ) bürokrasinin ayakta durması hazine – maliye iledir ve vergi toplamak mülkün mamur olması, halkın refah, adalet, iyilik ve zalimlere karşı koyma siyaseti iledir.”
 
Durmak yok, yola devam. Vesselam.
 
Bu vesile ile, mübarek mevlid kandilinizi tebrik eder, hayırlara vesile olmasını temenni ederim.