Filistin Mazi’den Ati’ye

Çanakkale harbi esnasında Churchill, “ Bu tarihin en büyük seferlerinden biridir. İstanbul un Doğu için ne demek olduğunu düşünün. Batı için Londra, Paris ve Berlin in toplamı her ne ise, ondan daha önemlidir. İstanbul un Doğu ya nasıl hakim olduğunu düşünün. Onun düşmesinin ne kadar önemli olduğunu düşünün.”

 

Hicaz Emiri Şerif Hüseyin Paşa, İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından zamanı gelince görevden alınacağını öğrendiğinde, istemeden İtilaf Devletleri nin safına geçmek zorunda kalmış idi. Aslında, politikası tarafsız kalmak ve her iki taraftan nemalanmayı devam ettirmek idi.

 

Bütün bunlara bir de oğlu Faysal ın görüştüğü ve mektuplaştığı, Şam da bulunan el- Ahd ve el- Fatat adlı gizli Arap cemiyetlerinin faaliyetlerinin açığa çıkması ve cemiyet üyelerinin tutuklanarak aralarından 11 kişinin 21 Ağustos 1915 ve 21 kişinin 6 Mayıs 1916 da Beyrut ve Şam da Cemal Paşa tarafından idam edilmesi de eklenince, vazifeden alınma korkusu Şerif Hüseyin Paşa yı, İtilaf devletleri saflarına dahil olmasını, acil bir durum haline getirmiş idi.

 

Britanya nın,Kahire de bulunan Arap Bürosu; Osmanlı Ordusun da bulunan Arap Askerler inin, Şerif Hüseyin Paşa nın liderliğinde, Osmanlı Devletine ihanet ederek, İtilaf devlet lerinin saflarına dahil olacağını umuyordu.Arap Bürosunun umduğu, güçlü, gizli Askeri örgütler vasıtasıyla organize olmuş Arap orduları ve dolayısıyla bir Arap isyanı hiçbir zaman gerçekleşmedi. Şerif Hüseyin Paşa nın ordusu İngiliz parasıyla beslenen 1.500 kişilik Bedevi Aşiretler i ile sınırlı kaldı.

 

Kahire de İngiliz yetkililer Arap gizli cemiyetlerinin politikasını yanliş anlamışlardı.Cemiyetler, İngilizler in Ortadoğu daki emellerine şiddetle karşı çıkmakta idi. Savaşın başında, Avrupa nın istila tehdidine karşı Osmanlı devletini desteklemeye karar vermiş ve bu kararlarına sadık kalmışlar idi. Hıristiyanlar yerine, Müslüman olan Türkler tarafından yönetilmeyi arzu ediyorlar idi. Şerif Hüseyin Paşa, Hicaz da isyanın başladığı tarihte bile, geri dönebileceğini umut ederek, İttihat ve Terakki Cemiyeti ile muhabereyi sürdürmeye devam etti.

 

İtlilaf devletleri donanmasının Çanakkale de hezimete uğraması Çarlık Rusyasının ikmal yollarının kesilmesi, mühimmat takviyesi yapılamaması, kıtlığın baş göstermesi neticesini doğurmuş idi. İngiltere nin beklediği Arap isyanı da gerçekleşmeyince, İtilaf devletlerini, Osmanlı devleti ile harbe sokan hükümetler ( İngiltere de Asquit, Fransa da Rene Viviani, Rusya da Çar ve dışişleri bakanı Sazanov hükümetleri ) ise devrilmişler idi.

 

İngiltere de yeni hükümet Lloyd George tarafından kuruldu. Politikası “ Şu anda Türk lerin vahşi zulmü altında yaşayan halkların kurtarılması ve batı uygarlığına yabancılığını radikal bir biçimde kanıtlamış olan Osmanlı İmparatorluğu nun Avrupa dan atılması…” idi.

 

Lloyd George Latin ve Yunan klasiklerine önem veren özel bir okulda okumamış eğitimi İncil e dayanıyor idi. Meslekdaşlarının aksine, İngiliz anti – konformist ve Evangelist düşüncesi gereği Yahudilerin Siyon a geri dönmesi gerektiğine inanıyordu. L. George Başbakan olduktan birkaç ay sonra “ ölüm taciri “ İzmir li silah tüccarı Basil Zaharoff vasıtasıyla Enver Paşa ile barış görüşmelerine başladı.

 

Filistin ve Mezopotamya nın Britanya da kalması gerektiği hususunda ısrarcı olunca, Enver Paşa barış teklifini reddetti.

 

“ İngiliz milleti, Hollandalılarla birlikte, İsrail in oğullarını ve kızlarını gemileriyle ataları Abraham, Isaac ve Jacop tarafından vaat edilen ülkeye götüren ilk millet olmalıdır” (17.Asırda Hollanda da yaşayan İngiliz Püritenleri.) Püritenler, Yahudi halkını anavatanlarına geri döndürebilirlerse Mesih in görüneceğine inanıyorlardı! L. George, bir Hıristiyan Siyonist olarak, bu fikri var gücü ile desteklemekte idi.

 

Siyonist İşçi hareketinin liderleri ve Darülfünun un eski hukuk öğrencileri olan David Ben Gurion ve İzak Ben Zvi, Osmanlı Filistin ini savunmak için 1914 senesinde bir Filistin Yahudi ordusu kurmayı teklif etmişler idi.Suriye Valisi Cemal Paşa, teklifi kabul etmek yerine; Siyonist liderleri sınır dışı ettirmiş idi. Siyonist liderler ise bu sefer, Filistinde, İngiltere safında yer alan ve Osmanlı devletine karşı harp edecek, Yahudi ordusunu teklif etmeye başlamışlar idi. Siyonist liderlerinin teklifi yaptıkları tarihte, Çanakkale de İtilaf devletleri saflarında Osmanlı devletine karşı harp eden bir Yahudi Alayı bulunuyordu.

 

Türk Yurdu dergisinde Parvus adıyla makale yazan, İttihat ve Terakki cemiyeti azası Rus Yahudisi Vladimir Jabotinsky; Filistini kurtaracak Yahudi Alayı fikrini, İngiltere ye kabul ettirmeyi başardı. Daha önce İtilaf devletleri saflarında, Çanakkale de, Osmanlı devletine karşı harp etmiş Yahudi Alayı komutanı Yarbay John Henry Patterson tekrar göreve davet edildi. Protestan olan Yarbay, Filistin de bir Yahudi devleti fikrinin ateşli destekleyicilerindendi.

 

Filistini işgal etmek için vazife verilen General Allenby, istihbaratın başına Albay Richard Meinertzhagen i tayin etti. Albay Filistinde, Aaron Aaronsohn liderliğinde Yahudilerden müteşekkil bir casusluk ağını hazır buldu. Araplar, Osmanlı ya ihanet edeceğiz vaadiyle, casusluk örgütüne sızarak; örgütü 1917 açığa çıkarttı. tutuklananlar, ya idam edildiler, yahut Şam ve Konya ya sürgün edilerek hapsedildiler.

 

Cemal Paşa kanal harbi yenilgisinden sonra, Şam a yerleşmiş ve Büyük Suriye yi ( Suriye, Lübnan, Ürdün, İsrail ve Filstin ) kendi mülkü gibi idare etmeye başlamıştı. Hadiselerden uzak durmaya çabalıyor, İtilaf devletleri ile münasebetleri açık tutmaya gayret ediyordu. 1915 senesinde Ermeni Taşnak Partisi temsilcileri vasıtasıyla, İtilaf devlerine, İtilaf devletlerinin yardımıyla; Suriye, Mezopotamya, Güney ve Güney Doğu Anadolu dan müteşekkil; şahsi yönetiminde bağımsız bir devlet teklifinde bulunuyordu. Çarlık Rusya sının Dışişleri Bakanı Sazanov, Cemal Paşanın teklifini kabul ettiyse de, Fransızlar; Suriye ve Güney Anadolu ya göz koymaları hasebiyle reddettiler. Babı – Ali nin, Cemal Paşa nın İtilaf Devletlerine yaptığı tekliften haberdar olmaması üzerine; Cemal Paşa hiçbir şey olmamışçasına vazifesine devam etti.

 

“ Birleşik Devletler dışında, İncil i okuyan ve İncil deki gibi düşünen İngiltere nin, Yahudilerin eski yurtlarına dönme isteklerini reddedilmemesi gereken doğal bir özlem olarak kabul eden tek ülke…”( Britanya Savaş Kabinesi sekreter yardımcısı Leo Amery.)

 

1916 senesinde Avrupa daki savaşla ilgilenmeye başlayan ABD başkanı Wilsonun Politik müşaviri Edvard Mandell House, İngilizler in Ortadoğu yu bölme planlarını okuyunca “ Çok kötüydü ve bunu Balfour a söylemiştim. Orasını gelecek savaşlar için üreme merkezi yapıyorlardı.” diyordu..!