İktisad – i ve Siyasi Mülahazat

“Eğer çok büyük bir ekonomik ya da siyasi kriz yaşanmazsa dördüncü, hatta beşinci kez seçimleri muhtemelen AKP alacak ve Türkiye de ‘hakim parti sistemi ne geçmiş olacağız.” Prof. Ersin Kalaycıoğlu, Mülakat, Mine Şenocaklı, Vatan Gazetesi.

   12 Haziran seçimlerinden evvel, “ mutad zevat “,aldığı emir le harekete geçiyor, Türkiye iktisadiyatının buhrana doğru sürüklendiğinden bahisle; halkın tercihini AK Partiden yana kullanmasına mani olmağa gayret ediyordu. "Fazla ısınma işaretlerini veren bir ekonomide Merkez Bankası nın faiz oranlarını enflasyon altında tutması tehlikelidir" "Türkiye de cari işlemler açığı, bu yıl GSYH nin yüzde 9 unun üzerine çıkacak gibi. Bu da Yunanistan ve Portekiz deki krizlere katkıda bulunan düzeylere yakındır. Merkez Bankası nın alışılmamış para politikaları, sanki pek yardımcı olmuyor"( Financial Times.)Halkı “ cahil, cühela “, “ bidon kafa“, “ aptal “ olarak tavsif edenler, zahir, halkın tercihi “ bi daha “ AK Partiden yana kullanması üzerine hayal kırıklığı yaşıyorlardı. Batının maddiyata dayalı moral değerleri, sömürgecilik anlayışına dayalı iktisadi sistemleri, merkantilist zihniyeti;Müslümanlar dan müteşekkil içtimai yapılarda bünye ile mütenasip olmuyordu. Zaten; “ Fikirler anlamsız, mantıksız, boş sözlerle dolu olursa o fikirler hastalıklıdır. Aynı şekilde içtima i hayat akıl ve mantıktan uzak, faydasız, zararlı bir takım inanç ve an ane ile dolu olursa felce uğrar.” idi.( Atatürk ün Söylev ve Demeçleri Cilt II 47)Batı aklı, nesneye dayanır, ( görüp, anlamak biçiminde tezahür eder.) Nesneden ahlaka doğru gider. İslam aklı ahlaktır, kalpten geçer, ahlaktan nesneye döner. Nesneyi; faideli, iyi, güzel ise alır, kötü ise terk eder. Eşrefi mahlukat olan insan, İslam a duhul olup, Müslüman olunca, fehim sahibidir, terakki eder, İnsan – ı Kamil olur. Nüfus kağıdında yazan sıfatla değil, fıtratında yazan sıfatla İslam olunur. Tabiaten her iyi ve güzel kimden gelirse gelsin hakikattir. Her kötü kimden gelirse gelsin sadır olana aiitir, şahsidir.

   “ Adalet mülkün temelidir.” İdarecilerin her şeyden evvel, adil olmaları, adalete uygun davranmağa gayret etmeleri icap eder. Zira adalet refah ve gelir seviyesinin artmasına, memleketin mamur olmasına vesile olur. Harap olan bir memleketin maldan nasibi olmaz. Memleketin umranı adalet iledir. “ Emanetleri ehline veriniz.” Aksi hal, vatanı ve milleti kökünden batırır. Makamlar, liyakat ve istidat a nispet, mevki sahiplerine tevzi edilmeli; adam kayırma, rica veyahut rüşvetle dağıtılmamalıdır. Liyakat sahibi, makam ve rütbe talebinde bulunmağa, külfet ve zahmete ve tavassuta muhtaç değildir.

Diyar-ı küfrü gezdim beldeler kâşaneler gördüm
Dolaştım mülk-i İslam ı bütün viraneler gördüm             Ziya Paşa

   “ İttihat ve Terakki nin başarısızlığa uğramasının en mühim sebeplerinden biri, idareyi mesullerden ziyade, gayri mesullere bırakmış olmasıdır.” M. Kemal Atatürk.( Tek Parti Dönemi ve Cumhuriyet Halk Partisi Dr. Hakkı Uyar, Boyut Kitapları  s.83 – 84. )

   Ebu Sa id el-Hudr - i ( R.A )ve Ebu Hüreyre ( R.A ) Hz. Peygamber den( S.A.V ) naklediyorlar: "Her yöneticinin etrafında onunla sorumluluğu paylaşan iki tür yakın çevre (bitâne) vardır: Birinci tür yakın çevre, ona hep iyiliği tavsiye eder ve onu, daima, yanlış kararlarından dolayı ikaz ederler. İkinci tür çevre ise onun yanlış ve isabetsiz kararlarına sessiz kalarak (onun başarısızlığına ve) fesada yol açarlar." (Nesai ve Buhari)

  Gercek sosyal sorumlu olan idarecilere düşen görevler

a) Sınırları içinde bulunan hiçbir kimseyi, hayâtî ihtiyaçlarından mahrum bırakmamak.
b) İşsiz kalanların, devamlı veya geçici bir sebeple iş yapamaz, çalışamaz hale gelenlerin   

    ve bir felâkete maruz kalanların geçimini sağlamak.
c) Babaları ve diğer yakınları ölmüş çocukların bakımını üzerine almak.
d) İlâç ve tedâvi masraflarına gücü yetmeyen hastaların tedâvilerini yaptırmak.
e) Her açı doyurmak, her çıplağı giydirmek ve borcunu ödemekten aciz olanların borçlarını yüklenmek olmalıdır.

İNSANLARIN EN HAYIRLISI, İNSANLARA FAYDALI OLANIDIR.

   Piyasalar Türkiye seçimlerini olumlu karşıladı; Ekonomistler, Türkiye deki seçimlerin piyasalara olumlu yansıdığını ve TL güçlenirken tahvil getirilerinin düştüğünü belirtti.  The Wall Street Journal  Hürriyet Gazetesi.

   Erdoğan, "Bazıları diyor, ’Son gelişmelerle ekonomik kriz olur mu?   ’ Arkadaşlar, geçin bu işleri... Türkiye, şu anda sağlam zeminde yürüyor" dedi. Gazetelerden.

   "Türkiye'nin önündeki engel dış tehditler değildir. Türkiye nin önündeki en büyük engeller iç sorunlardır" ,"İç gerginlikler dönem dönem artıyor. Bunlar Türkiye nin önündeki en önemli sorundur. Ama bunları yönetmeyibaşaracaksınız." "Türkiye, Osmanlı nın sahip olduğu topraklara yeniden hükmedecek. Elbette, Osmanlı dan çok farklı bir formda yapılanma olacak. Türkiye, bölge ülkelerine valiler atayacak veya 'Türkiye Birliği' adında bir örgütlenmeye gidecek. Nasıl bir örgütlenme kurulacağını süreç gösterecek"George Friedman (Stratfor Başkanı )

   “ İsrail olmaksızın Türkiye nin, bırakın daha kapsamlı bölgesel meselelerde söz sahibi olmayı, Filistin de bile gerçek bir ilerleme kaydetmesi zor. “ ( Louis Fishman, Ha aretz Gazetesi, Radikal Gazetesinden iktibas.

   ……PJAK eroin ticaretinden büyük paralar kazanıyor. …..PJAK ile Amerikan-Siyonist çıkarları arasındaki ilişki son derece açık. Zaten Amerikalı gazeteci Reese Erlich, PJAK üyelerinin Kuzey Irak taki Arabial Havaalanı nda İsrailli askerler tarafından eğitildiğini birçok kez yazdı……. Ayrıca Kürt davasının mafya faaliyetlerine alet edilmesine de dayanamadım. Herkesin Abdullah Öcalan a yaşayan Tanrı olarak tapmaya zorlandığı bir tarikatta daha fazla kalamazdım…… Şiddete dayalı mücadeleyi terk ettim, çünkü PJAK ın terör eylemlerinin hiç bir sorunu çözmeyeceğine ikna oldum.( İsviçre de yaşayan "Rizgar"  kod adlı mülteci teröristin Mecanopolis adlı İsviçre haber sitesine yaptığı açıklamalar dan Sabah Gazetesi )

   12 Haziran seçimlerinden evvel iktisad – i buhran çıkartamayıp, tasavvurlarında muvaffak olamayan “ mutad zevat “; “ Ekrad – bi idrak “ vasıtasıyla siyasi buhran dan medet ummaya başlıyordu.

   ''Arap dünyasında zenginlikler ve insan gücü bulunuyor. Bunlar sayesinde gerçek bir ortaklık tesis edebiliriz. Türkiye ile bütüncül bir ekonomik yapı kurabiliriz.'' ''Bu ortaklık, Arap ülkeleri ve Türkiye nin bölgedeki meydan okumalara karşı da gücünü artıracak. Araplar ın ve Türkiye nin ekonomik ve siyasi platformlarda, uluslararası alanlarda gücünü artıracak'' Hariri, Lübnan Başbakanı.

   Müntesiplerine; içtima –i, siyasi, iktisad – i, felsefi vaadler inin hiçbir kıymeti kalmayan“ çürümüş ve sapkın, kendi uydurduğu yalanlar içinde bile tutarlılık sağlayamayan, kaba kuvvet mekanizmasına dayanan seküler batı uygarlığı, “

iktisad – i, siyasi, içtima – i buhranla boğuşurken, iflas ettiğinin şuurunda; “ içimizdeki akılsızlar yüzünden, bizleri de helak etmeğe “ gayret ediyordu.

www.belediyegazetesi.net